Manuiki Foundation

 

The Manuiki Foundation is a 501(c)3 non-profit charity consisting of a vibrant all-volunteer community of committed and caring individuals dedicated to the preservation and perseverance of the Hawaiian culture. All donations are tax deductable.
Manuiki Foundation
650 S Orcas St
Seattle, WA 98108

Noi‘i - Search:

Contact Information

For more information, please contact:

  • Manuiki Foundation / Halau Hula 'O Lono
  • 650 South Orcas St.
  • Seattle, WA 98108

 

Ho'oka'a'ike

No kekahi ʻike hou aku:

  • Manuiki Foundation / Halau Hula 'O Lono
  • 650 South Orcas St.
  • Seattle, WA 98108

 


We are a non-profit 501c(3) organization. Donations are welcome. All proceeds from fundraising events and donations are used to support the Manuiki Foundation.

Ka mea, he pili-waiwai 501c (3) hui. Donations he hookipa ana. O na kala i loaa mai, mai fundraising hanana a me na donations ua hoʻohana ʻia e kokua i ka Manuiki Foundation.

ʻAʻa i ka hula, waiho ka hilahila i ka hale. (When one wants to dance the hula, bashfulness should be left at home.)